"Sunce je ovde na dohvat ruke!" 

Rezervacije

Leto 2017. godina

Vrsta sobe

Broj Osoba Noćenje sa dorućkom Polupansion

Do 3

noćenja

4 do 6

noćenja

7 i više

noćenja

Do 3

noćenja

4 do 6

noćenja

7 i više

noćenja

Apartmani “A1 i A4 ”

1

2

3

8.350,00

4.750,00

3.200,00

7.580,00

4.340,00

2.945.00

6.810,00

3.930,00

2.690,00

9.025,00

5.425,00

3.875,00

8.255,00

5.015,00

3.620,00

7.485,00

4.605,00

3.365,00

Premium sobe

“A2, A3, B1, B2”

1

2

3

6.450,00

3.950,00

2.650,00

5.870,00

3.620,00

2.450,00

5.290,00

3.290,00

2.250,00

7.125,00

4.625,00

3.325,00

6.545,00

4.295,00

3.125,00

5.965,00

3.965,00

2.925,00

Dvokrevetna soba

1

2

4.800,00

3.550,00

4.385,00

3.260,00

3.970,00

2.970,00

5.475,00

4.225,00

5.060,00

3.935,00

4.645,00

3.645,00

Trokrevetna soba

1

2

3

4.250,00

3.200,00

2.350,00

3.890,00

2.945,00

2.180,00

3.530,00

2.690,00

2.010,00

4.925,00

3.875,00

3.025,00

4.565,00

3.620,00

2.855,00

4.205,00

3.365,00

2.685,00

Napomena: Cena doručka (Švedski sto) iznosi 650,00 din., cena večere iznosi 675,00 din.

Uslovi boravka za decu Uslovi boravka za decu

  • Deca do 2 godine ne plaćaju boravak u hotelu
  • Od 2 do 7 godina 275,00 dinara po obroku, cena ležaja se ne naplaćuje
  • Od 7 do 12 godina 375,00 dinara po obroku, cena ležaja se ne naplaćuje
  • Roditelj je dužan da prezentuje zdravstvenu knjižicu ili drugi dokument deteta na recepciji

Ostali uslovi prodaje Ostali uslovi prodaje

- Za boravak od 4 do 6 noći odobrava se popust na ležaj od 10 % i cena je prikazana je u tabeli

- Za boravak od 7 noći i više, odobrava se popust na ležaj od 20 % i cena je prikazana je u tabeli

- Doplata za ručak iznosi 675,00 dinara po osobi

- Cena dnevnog odmora je 2.500,00 dinara sa PDV-om po osobi.

- Za grupe cene se posebno ugovaraju

- Boravišna taksa po Odluci Skupštine opštine Čajetina se naplaćuje po 120,00 dinara dnevno za osobe starije od 15 godina, za decu od 7 do 15 godina plaća se 60,00 dinara, a deca mlađa od 7 godina ne plaćaju boravišnu taksu

- Osiguranje se plaća po ceni od 10,00 dinara

- Telefonski impuls se naplaćuje po ceni od 3,00 din

- Agencijska provizija iznosi 10 % ukoliko ugovorom nije drugačije regulisano

- Cene su radjene na paritetu 1€ = 120 RSD, ukoliko dodje do zančajnije promene kursa hotel zadržava pravo promene cena. Avansne uplate su zagarantovane.

 

Cene se primenjuju od 2 Cene se primenjuju od 21.07.20176. godine . godine . godinezaključno sa zaključno sa zaključno sa 01.09.2017. godine 

 

Jesen vansezona 2017. godina

Vrsta sobe

Broj Osoba Noćenje sa dorućkom Polupansion

Do 3

noćenja

4 do 6

noćenja

7 i više

noćenja

Do 3

noćenja

4 do 6

noćenja

7 i više

noćenja

Apartmani “A1 i A4 ”

1

2

7.800,00

4.100,00

7.085,00

3.755,00

6.370,00

3.410,00

8.475,00

4.775,00

7.760,00

4.430,00

7.045,00

4.085,00

Premium sobe

“A2, A3, B1, B2”

1

2

3

6.000,00

3.650,00

2.450,00

5.465,00

3.350,00

2.270,00

4.930,00

3.050,00

2.090,00

6.675,00

4.325,00

3.125,00

6.140,00

4.025,00

2.945,00

5.605,00

3.725,00

2.765,00

Dvokrevetna soba

1

2

4.150,00

3.100,00

3.800,00

2.855,00

3.450,00

2.610,00

4.825,00

3.775,00

4.475,00

3.530,00

4.125,00

3.285,00

Trokrevetna soba

1

2

3

3.900,00

2.900,00

1.900,00

3.575,00

2.675,00

1.775,00

3.250,00

2.450,00

1.650,00

4.575,00

3.575,00

2.575,00

4.250,00

3.350,00

2.450,00

3.925,00

3.125,00

2.325,00

Napomena: Cena dorucka (Švedski sto) iznosi 650,00 din., cena vecere iznosi 675,00 din.

Uslovi boravka za decu

  • Deca do 2 godine ne placaju boravak u hotelu
  • Od 2 do 7 godina 275,00 dinara po obroku, cena ležaja se ne naplacuje
  • Od 7 do 12 godina 375,00 dinara po obroku, cena ležaja se ne naplacuje
  • Roditelj je dužan da prezentuje zdravstvenu knjižicu ili drugi dokument deteta na recepciji

Ostali uslovi prodaje

- Za boravak od 4 do 6 noci odobrava se popust na ležaj od 10 % i cena je prikazana je u tabeli

- Za boravak od 7 noci i više, odobrava se popust na ležaj od 20 % i cena je prikazana je u tabeli

- Doplata za rucak iznosi 675,00 dinara po osobi

- Cena dnevnog odmora je 2.000,00 dinara sa PDV-om po osobi.

- Za grupe cene se posebno ugovaraju

- Boravišna taksa po Odluci Skupštine opštine Cajetina se naplacuje po 120,00 dinara dnevno za osobe starije od 15 godina, za decu od 7 do 15 godina placa se 60,00 dinara, a deca mla>a od 7 godina ne placaju boravišnu taksu

- Osiguranje se placa po ceni od 10,00 dinara

- Telefonski impuls se naplacuje po ceni od 3,00 din

- Agencijska provizija iznosi 10 % ukoliko ugovorom nije drugacije regulisano

- Cene su radjene na paritetu 1€ = 122 RSD, ukoliko dodje do zancajnije promene kursa hotel zadržava pravo promene cena. Avansne uplate su zagarantovane.

Cene se primenjuju od 02.09.2017. godine zakljucno sa 24.12.2017. godine

 

Zima - proleće 2017. godina

Vrsta sobe

Broj Osoba Noćenje sa dorućkom Polupansion

Do 3

noćenja

4 do 6

noćenja

7 i više

noćenja

Do 3

noćenja

4 do 6

noćenja

7 i više

noćenja

Apartmani “A1 i A4 ”

1

2

3

7.800,00

4.100,00

2.750,00

7.085,00

3.755,00

2.540,00

6.370,00

3.410,00

2.330,00

8.475,00

4.775,00

3.425,00

7.760,00

4.430,00

3.215,00

7.045,00

4.085,00

3.005,00

Premium sobe

“A2, A3, B1, B2”

1

2

3

6.000,00

3.650,00

2.450,00

5.465,00

3.350,00

3.350,00

4.930,00

3.050,00

2.090,00

6.675,00

4.325,00

3.125,00

6.140,00

4.025,00

2.945,00

5.605,00

3.725,00

2.765,00

Dvokrevetna soba

1

2

4.150,00

3.100,00

3.800,00

2.855,00

3.450,00

2.610,00

4.825,00

3.775,00

4.475,00

3.530,00

4.125,00

3.285,00

Trokrevetna soba

1

2

3

3.900,00

2.900,00

1.900,00

3.575,00

2.675,00

1.775,00

3.250,00

2.450,00

1.650,00

4.575,00

3.575,00

2.575,00

4.250,00

3.350,00

2.450,00

3.925,00

3.125,00

2.325,00

Napomena: Cena doručka (Švedski sto) iznosi 650,00 din., cena večere iznosi 675,00 din.

 

Uslovi boravka za decu

• Deca do 2 godine ne plaćaju boravak u hotelu

• Od 2 do 7 godina 275,00 dinara po obroku, cena ležaja se ne naplaćuje

• Od 7 do 12 godina 375,00 dinara po obroku, cena ležaja se ne naplaćuje

• Roditelj je dužan da prezentuje zdravstvenu knjižicu ili drugi dokument deteta na recepciji

 

Ostali uslovi prodaje

- Za boravak od 4 do 6 noći odobrava se popust na ležaj od 10 % i cena je prikazana je u tabeli

- Za boravak od 7 noći i više, odobrava se popust na ležaj od 20 % i cena je prikazana je u tabeli

- Doplata za ručak iznosi 675,00 dinara po osobi

- Cena dnevnog odmora je 2.000,00 dinara sa PDV-om po osobi.

- Za grupe cene se posebno ugovaraju

- Boravišna taksa po Odluci Skupštine opštine Čajetina se naplaćuje po 120,00 dinara dnevno za osobe starije od 15 godina, za decu od 7 do 15 godina plaća se 60,00 dinara, a deca mlađa od 7 godina ne plaćaju boravišnu taksu

- Osiguranje se plaća po ceni od 10,00 dinara

- Telefonski impuls se naplaćuje po ceni od 3,00 din

- Agencijska provizija iznosi 10 % ukoliko ugovorom nije drugačije regulisano

- Cene su radjene na paritetu 1€ = 122 RSD, ukoliko dodje do zančajnije promene kursa hotel zadržava pravo promene cena. Avansne uplate su zagarantovane.

Cene se primenjuju od 20.02.2017. godine zaključno sa 20.07.2017. godine

 

Sezona zima 2016./2017. godina

Vrsta sobe

Broj Osoba Noćenje sa dorućkom Polupansion

Do 3

noćenja

4 do 6

noćenja

7 i više

noćenja

Do 3

noćenja

4 do 6

noćenja

7 i više

noćenja

Apartmani “A1 i A4 ”

1

2

8.350,00

4.750,00

7.580,00

4.340,00

6.810,00

3.930,00

9.025,00

5.425,00

8.255,00

5.015,00

7.485,00

4.605,00

Premium sobe

“A2, A3, B1, B2”

1

2

3

6.450,00

3.950,00

2.650,00

5.870,00

3.620,00

2.450,00

5.290,00

3.290,00

2.250,00

7.125,00

4.625,00

3.325,00

6.545,00

4.295,00

3.125,00

5.965,00

3.965,00

2.925,00

Dvokrevetna soba

1

2

4.800,00

3.550,00

4.385,00

3.260,00

3.970,00

2.970,00

5.475,00

4.225,00

5.060,00

3.935,00

4.645,00

3.645,00

Trokrevetna soba

1

2

3

4.250,00

3.200,00

2.350,00

3.890,00

2.945,00

2.180,00

3.530,00

2.690,00

2.010,00

4.925,00

3.875,00

3.025,00

4.565,00

3.620,00

2.855,00

4.205,00

3.365,00

2.685,00

Napomena: Cena dorucka (Švedski sto) iznosi 650,00 din., cena vecere iznosi 675,00 din.


Uslovi boravka za decu
• Deca do 2 godine ne placaju boravak u hotelu
• Od 2 do 7 godina 275,00 dinara po obroku, cena ležaja se ne naplacuje
• Od 7 do 12 godina 375,00 dinara po obroku, cena ležaja se ne naplacuje
• Roditelj je dužan da prezentuje zdravstvenu knjižicu ili drugi dokument deteta na recepciji


Ostali uslovi prodaje
- Za boravak od 4 do 6 noci odobrava se popust na ležaj od 10 % i cena je prikazana je u tabeli
- Za boravak od 7 noci i više, odobrava se popust na ležaj od 20 % i cena je prikazana je u tabeli
- Doplata za rucak iznosi 675,00 dinara po osobi
- Cena dnevnog odmora je 2.500,00 dinara sa PDV-om po osobi.
- Za grupe cene se posebno ugovaraju
- Boravišna taksa po Odluci Skupštine opštine Cajetina se naplacuje po 120,00 dinara dnevno za osobe
starije od 15 godina, za decu od 7 do 15 godina placa se 60,00 dinara, a deca mla<a od 7 godina ne
placaju boravišnu taksu
- Osiguranje se placa po ceni od 10,00 dinara
- Telefonski impuls se naplacuje po ceni od 3,00 din
- Agencijska provizija iznosi 10 % ukoliko ugovorom nije drugacije regulisano
- Cene su radjene na paritetu 1€ = 120 RSD, ukoliko dodje do zancajnije promene kursa hotel zadržava
pravo promene cena. Avansne uplate su zagarantovane.


Cene se primenjuju od 23.12.2016. godine zakljucno sa 19.02.2017. godine
(Za novogodišnje praznike važi cenovnik novogodišnji paket aranžman ukoliko je boravak 4 nocenja , za manji broj nocenja cena je ista kao i za cetiri noci ).

Leto 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopada Vam se ponuda? Rezervišite odmah!          

GALERIJA SLIKA

Facebook

Twitter

Mail lista

Kontakt

Impol Seval President d.o.o.
HOTEL PRESIDENT
Naselje Kamalj bb
31315 Zlatibor
tel: +381 (0)31 841-386
fax: +381 (0)31 841-946
hotel.president@seval.rs
recepcija.president@seval.rs